برای همه خوب باش انکه فهمید همیشه کنارت خواهد بود و انکس که نفهمید روزی دلش برای خوبیهایت تنگ می شود..

(یکی بهم گفت فقط در مواقع لازم انسانیت داشته باش! در بقیه ی موارد کاری نداشته باش..) 

/ 6 نظر / 19 بازدید
محمد

اولین نظر... [لبخند] تشکر[گل]

آریا

درود خوب باشیم برای هیچکس

باران

[گل][گل] عیدت مبارکــــــــــــــــــــــــ[قلب]

پرواز اندیشه ها

خوبی ها از آدم می مونه البته تازمانی که اونایی که باهام در ارتباط بودن زنده باشن. بعدش خوبیامونم فراموش میشه. مهم اینه که خوب باشیم. برای خودمون.[گل]

عسل خاتون

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند آسمان را دریاب

عسل خاتون

بــــــــرگ پــــایــــیــــــــــــز ی راهــــی ندارد جــــز سقــــوطــــ . . . وقتی مــــیدانــــد درخــــت. . . عــــشـــــــــــق بــــرگ تـــــــازه ای را در دل دارد...